ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – ČEŠKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI (IPCZ-2024-04)

Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Češke zaklade za znanost (GAČR) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela češko-hrvatskih istraživačkih projekata. U češko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje češka i hrvatska istraživačka grupa na čelu s glavnim istraživačem s češke organizacije.

Postupak prijave: Češki voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog te ga prijavljuje na natječaj GAČR-a. Istodobno predlagatelj projektnog prijedloga iz Hrvatske podnosi prijavu Istraživačkog projekta Hrvatskoj zakladi za znanost.

Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos čeških i hrvatskih istraživača. Češki i hrvatski dio istraživačkog projekta moraju biti usko povezani i komplementarni te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Postupak evaluacije za ovaj Natječaj provodi GAČR, dok HRZZ provodi administrativnu provjeru prihvatljivosti predlagatelja i krajnjih korisnika iz Hrvatske. Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga GAČR-u bit će preporučeni za financiranje.

Ukratko o natječaju IPCZ-2024-04:
Datum raspisivanja natječaja: 23. veljače 2024.
Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se GAČR-u do 3. travnja 2024. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 12. travnja 2024. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: do 3 godine

Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustavaZa prijavu je potrebno odabrati rok WEAVE-2024.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: international@hrzz.hr.

Sve detaljne informacije te natječajna dokumentacija nalazi se na stranici https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/.