Javni poziv za financiranje oglednih prijevoda djela hrvatskih autora na strane jezike u 2024. godini (Rok: 8.11.2024.)

Svrha i ciljevi Javnog poziva su:

  • poticanje prevođenja vrijednih izvornih hrvatskih književnih djela na strane jezike, odnosno neknjiževnih djela važnih za promicanje hrvatske kulture
  • promidžba hrvatskih autora i njihovih djela u inozemstvu
  • jačanje i profesionalizacija posredničke djelatnosti i književnosti (zastupanje autora/prodaja prava)

Ogledni prijevod koji se prijavljuje na Javni poziv mora biti prvi prijevod izvornog književnog ili neknjiževnog djela napisanog na hrvatskom jeziku na određeni strani jezik. Poželjni su ogledni prijevodi na engleski jezik, ali su prihvatljivi i drugi jezici s izrazitim promidžbenim potencijalom.

Na Javni se poziv mogu prijaviti fizičke i pravne osobe registrirane za izdavačku djelatnost, zastupanje/posredovanje i/ili prodaju autorskih prava koji su do sada zaključili najmanje 5 ugovora za prodaju izdavačkih prava hrvatskih autora. Prijavitelji moraju biti nositelji autorskih prava za djela koja prijavljuju na ovaj Javni poziv ili moraju posjedovati pismenu izjavu nositelja autorskih prava da su suglasni s izradom i korištenjem oglednog prijevoda u skladu s ciljevima Javnog poziva.

Prijava koja se dostavlja elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte translation-grants@min-kulture.hr.

Prijave na ovaj Javni poziv primaju se od datuma objave do 8. studenoga 2024. godine.

Svi detalji vezani za prijavu na navedeni javni poziv nalaze se na linku: https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-financiranje-oglednih-prijevoda-djela-hrvatskih-autora-na-strane-jezike-u-2024-godini-rok-8-11-2024/25247.