Održan 36. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku „Standardni i nestandardni idiomi“

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku znanstveno je i strukovno društvo čiji je cilj promicanje znanstvenih i stručnih dostignuća u području primijenjene lingvistike i lingvističke struke te organiziranje i okupljanje stručnjaka koji se bave pitanjima primijenjene lingvistike. U listopadu 2020. predsjedanje Društvom preuzeo je njegov osječki regionalni aktiv na čelu s izv. prof. dr. sc. Anom Mikić Čolić kao predsjednicom Društva i izv. prof. dr. sc. Majom Glušac kao tajnicom.

S predsjedanjem Društva osječki je regionalni aktiv, u suorganizaciji s Filozofskim fakultetom Osijek, preuzeo i organizaciju godišnjeg međunarodnog znanstvenog skupa Društva koji se ove godine, od 9. do 11. lipnja na Filozofskom fakultetu Osijek, održao trideset i šesti put.

U okolnostima globalne krize standardnih idioma, Organizacijski odbor s predsjednicom izv. prof. dr. sc. Anom Mikić Čolić i tajnicom izv. prof. dr. sc. Majom Glušac odlučio je ovogodišnji skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku posvetiti standardnim i nestandardnim idiomima sa željom da se izlaganjima potakne argumentirana rasprava o statusu organskih i neorganskih idioma, odnosu preskripcije i preksriptivizma, odnosu vladanja jezikom i našeg stava prema jeziku. Da je tema itekako aktualna i inspirativna pokazuje veliko zanimanje jezikoslovaca za skup pa je brojem prijavljenih izlaganja i sudionika premašen prošlogodišnji „postpandemijski“ skup.

Aktualna i zanimljiva tema i Filozofski fakultet Osijek u lingvističkim krugovima na glasu kao izvrstan domaćin privukli su čak 74 prijavljena izlaganja, četiri plenarna izlaganja i 140 sudionika sa svih hrvatskih sveučilišta te iz Austrije, Njemačke, Bosne i Hercegovine i Nizozemske. U okviru skupa organiziran je 8. lipnja i pretkonferencijski dan za doktorande i poslijedoktorande s temom Izazovi suvremenog znanstvenoistraživačkog rada. Taj je događaj okupio čak 27 sudionika sa sveučilišta u Osijeku, Zagrebu i Rijeci.

Radovi izloženi na skupu bit će objavljeni u dvama zbornicima – domaćega i inozemnoga izdavača.

Supokrovitelj je skupa bilo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.