Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2024. godinu

Europska komisija objavila je poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2024. godinu kojim potiče sve zainteresirane da aktivno sudjeluju i predstave svoje projekte koji će doprinijeti inovacijama i razvoju obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi.

Svi rokovi za podnošenje prijava navedeni su na stranici: https://www.ampeu.hr/natjecaji/poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2024-godinu.

Cjelovite informacije o načinima sudjelovanja dostupne su u Vodiču kroz program Erasmus+ za 2024. godinu.

Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije.

Što sve trebate znati kada pokrećete Erasmus+ doznajte u Koracima za sudjelovanje!