Prakse

 • aktivno povezivanje i otvaranje suradnje među znanstvenicima s različitih odsjeka Filozofskog fakulteta u Osijeku te među znanstvenicima s osječkog Sveučilišta čiji rad ulazi u istraživanje kulturnih identiteta i regionalne baštine neovisno o ishodišnoj znanstvenoj disciplini, perspektivi ili metodologiji
 • otvaranje suradnje s vanjskim i inozemnim institucijama čiji se rad u potpunosti ili djelomično preklapa s radom Centra; u cilju prijave projekata (znanstvenih ili stručnih), unaprjeđivanja (znanstvenog i stručnog) rada i diseminacije rezultata
 • jačanje interdisciplinarnosti u smislu akademske suradnje istraživača iz različitih disciplina što rade prema zajedničkim ciljevima, konkretno povezivanja istraživanja jezika (mađarskog, njemačkog, hrvatskoga…), povijesti/historiografije, teorije i povijesti književnosti
 • povećanje znanstvenih istraživanja na temu tvorbe i reprezentacije kulturnih identiteta i regionalne baštine te njihova diseminacija; odnosno, povećanje fundamentalnog, primijenjenog i razvojnog znanja
 • očuvanje kulturne memorije i regionalne baštine
 • promoviranje vrijednosti istraživanja u humanistici, podizanje svijesti o važnosti humanistike u društvu i kulturi prožetom tehnologijama što nameću STEM područja marginalizirajući humanistiku
 • razvijanje kulture dijaloga promoviranjem prihvaćanja razlika i drugog, vrednota inkluzije, mira, solidarnosti u interkulturalnoj komunikaciji i komunikaciji s potlačenim/manjinskim identitetima
 • platforma za osmišljavanjem kolegija ili obrazovnih programa (preddiplomska, diplomska, poslijediplomska razina ili cijeloživotno obrazovanje)
 • jačanje informatičke pismenosti i inovativnosti u smislu priklanjanja digitalnoj humanistici
 • poticanje izdavaštva na temu kulturnih identiteta i regionalne baštine kroz pokretanje časopisa ili biblioteke u sklopu izdavačke djelatnosti Fakulteta
 • popularizacija znanosti i podizanje svijesti o važnosti istraživanja u humanistici, posebno istraživanja kulturnih identiteta i regionalne baštine kroz kino-učionice, čitaonice, radionice, okrugle stolove, ljetne škole