Dobrodošli na stranice Centra za istraživanje kulturnog identiteta i regionalne baštine!

Misija Centra:
Temeljna je misija osnivanja Centra za istraživanje kulturnog identiteta i regionalne baštine omogućiti interdisciplinarno proučavanje tema vezanih uz konstrukciju kulturnih identiteta: nacionalnih, etničkih, rodnih, vjerskih, manjinskih, radnih, supkulturnih i drugih te profilirati Filozofski fakultet kao mjesto znanstvene izvrsnosti u ovom istraživačkom polju.

Ciljevi Centra:

Cilj 1. – Provedba interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja na području kulturnog identiteta i regionalne baštine (identificiranje, dokumentiranje, istraživanje i promicanje kulturne baštine u cilju afirmacije raznolikih kulturnih identiteta) definiranjem godišnjih projektnih tema.
Cilj 2. – Prijava kompetitivnih nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata tematski usmjerenima kulturnom identitetu i kulturnoj baštini.
Cilj 3. – Organizacija interdisciplinarnih stručnih i znanstvenih skupova, seminara, radionica, izložaba i kulturnih programa s područja kulturnog identiteta i regionalne baštine.
Cilj 4. – Publikacija i evaluacija relevantnih radova na području kulturnog identiteta i regionalne baštine (članci u domaćim i inozemnim časopisima te zbornicima radova, pretisci i digitalne baze baštinske građe nedostupne u hrvatskim kulturnim i znanstvenim ustanovama, recenzije i prijevodi, znanstvene publikacije).
Cilj 5. – Poticanje i osnaživanje interdisciplinarne suradnje s drugim visokoškolskim ustanovama u Republici Hrvatskoj te domaćim i inozemnim sveučilištima i baštinskim ustanovama koje njeguju kulturni identitet matične zemlje i manjinskih zajednica.
Cilj 6. – Organiziranje FFOS-ove škole hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za učenike i studente hrvatskoga podrijetla s inozemnih srednjoškolskih i visokoškolskih ustanova, ali i za sve druge koji žele usavršiti hrvatski jezik i upoznati hrvatsku kulturu i povijest.

Voditelj/ica centra:
izv. prof. dr. sc. Ana Lehocki-Samardžić
Filozofski fakultet Osijek / Katedra za mađarski jezik i književnost
Znanstveni interes: hrvatsko-mađarsko poredbeno jezikoslovlje, terminološka pitanja, translatologija i translatorika, metodika nastave stručnog prevođenja, gramatikografski priručnici hrvatskoga jezika na mađarskom (etničkom i jezičnom) prostoru 19. i 20. stoljeća.
Kontakt: alehocki@ffos.hr

Zamjenica voditeljice Centra:
izv. prof. dr. sc. Jadranka Mlikota
Filozofski fakultet Osijek / Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Znanstveni interes:
hrvatski jezik druge polovice 19. stoljeća, prijelomi norme i normativni odnos zagrebačke i vukovske filološke škole, odrazi toga odnosa u jeziku književnih djela, u gramatikografski priručnici hrvatskoga jezika na mađarskom (etničkom i jezičnom) prostoru 19. i 20. stoljeća.
Kontakt: jmlikota@ffos.hr

Centar za istraživanja kulturnog identiteta i regionalne baštine Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Lorenza Jägera 9, HR − 31 000 Osijek

tel. 031 211 400
fax. 031 212 514

doc. dr. sc. Ana Lehocki-Samardžić, voditeljica Centra (alehocki@ffos.hr)
izv. prof. dr. sc. Jadranka Mlikota, zamjenica voditeljice Centra (jmlikota@ffos.hr)