O nama

Centar za sjevernoameričke studije Filozofskog fakulteta Osijek zamišljen je kao platforma za znanstvena i stručna istraživanja iz područja povijesti, kulture, književnosti, politike, medija i jezika Sjedinjenih Američkih Država i Kanade utemeljenih na interdisciplinarnim, transdisciplinarnim i multimetodološkim pristupima. Podupirat će, poticati i sudjelovati u projektima bilateralne i multilateralne suradnje i razmjene iskustava na području sjevernoameričkih studija te okupljati znanstvenike, studente i vanjske suradnike na književno-kulturološkim, jezičnim, društveno-povijesnim i drugim projektima.

 

Misija Centra za sjevernoameričke studije Filozofskog fakulteta Osijek bit će:

 • ojačati znanstveno-istraživačke veze i suradnju sa zemljama Sjeverne Amerike (Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadom) te regionalnim i europskim centrima i institutima za sjevernoameričke studije te
 • postati prepoznatljivim nacionalnim i regionalnim istraživačkim centrom za interdisciplinarne istraživačke projekte i individualna istraživanja na području sjevernoameričke povijesti, kulture, književnosti, politike, medija i jezika.

 

Vizija Centra za sjevernoameričke studije Filozofskog fakulteta Osijek je:

 • postati vodećim regionalnim znanstveno-istraživačkim centrom na području sjevernoameričkih studija.

 

Ciljevi Centra za sjevernoameričke studije Filozofskog fakulteta Osijek su:

 • postati mjestom društvene i akademske analize i diseminacije znanja o sjevernoameričkoj povijesti, književnosti, kulturi, politici, jeziku, i medijima;
 • uspostaviti suradnju između Centra i sjevernoameričkih akademskih i znanstveno-istraživačkih institucija;
 • uspostaviti suradnju između Centra i regionalnih akademskih i znanstveno-istraživačkih institucija čije su područje interesa Sjeverna Amerika i njezina povijest, književnost, kultura, jezik, mediji i politika;
 • uspostaviti suradnju između Centra i europskih akademskih i znanstveno-istraživačkih institucija čije su područje interesa Sjeverna Amerika i njezina povijest, književnost, kultura, jezik, mediji i politika;
 • uspostaviti suradnju između Centra i hrvatskih akademskih i znanstveno-istraživačkih institucija čije su područje interesa Sjeverna Amerika i njezina povijest, književnost, kultura, jezik, mediji i politika;
 • uspostaviti suradnju između Centra i lokalnih društvenih, kulturnih, obrazovnih i gospodarskih institucija;
 • promicati produkciju znanja i kritičke analize predlaganjem znanstveno-istraživačkih projekata i sudjelovanjem u njima, organiziranjem znanstvenih skupova, objavom znanstvenih radova i drugih publikacija, organiziranjem ljetnih škola, održavanjem javnih predavanja, radionica, okruglih stolova i drugih vidova popularizacije Centra, te
 • osposobljavati mlade znanstvenike i studente za istraživački rad na području sjevernoameričkih studija.

 

Kontakt

 

Centar za sjevernoameričke studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Lorenza Jägera 9, HR − 31 000 Osijek

tel. +385 31 211 400

fax. +385 31 212 514

e-mail: csas@ffos.hr