Konzultacije


Pododsjek za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu

Ime i prezime nastavnika Soba Konzultacije

 

E-mail adresa

 

doc. dr. sc. Vesna Bjedov 41

Petkom, 9,30-10,30 sati 

vbjedov@ffos.hr 

izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve 71

Ponedjeljkom, 14,00-15,00 sati 

vbagaric@ffos.hr

dr. sc. Tomislav Jakopec, poslijedoktorand 92 Ponedjeljkom
10,30-12,00 sati i po dogovoru e-mailom 

tjakopec@ffos.hr 

doc. dr. sc. Renata Jukić 63

Ponedjeljkom, 9,30-11,00 sati 

rjukic@ffos.hr 

doc. dr. sc. Ana Kurtović 80 Utorkom, 11,00-12,00 sati (uz prethodnu najavu na e-mail) 

akurtovi@ffos.hr 

izv. prof.  dr. sc. Goran Livazović

73

prema dogovoru, tijekom i nakon
predavanja, putem e-pošte 

glivazovic@ffos.hr 

izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš 49 Ponedjeljkom, 15,00-16,30 sati 

mlukas@ffos.hr 

izv. prof. dr. sc. Branko Bognar 49 Utorkom, 12,30-14,00 sati

bbognar@ffos.hr 

prof. dr. sc. Zlatko Miliša 49  Prije i nakon nastave

zmilisa@ffos.hr 

doc. dr. sc. Draženka Molnar 69 Petkom, 12,30h-13,30 sati

drazenka@ffos.hr 

prof. dr. sc. Višnja Pavičić-Takač 69

 

vpavicic@ffos.hr 
izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević

70

Utorkom, 16,00-17,00 sati (dogovor putem e-maila)

srucevic@ffos.hr 

doc. dr. sc. Daniela Šincek 70 Četvrtkom, 14,00-15,00 sati ili po dogovoru  

dsincek@ffos.hr 

doc. dr. sc. Mirela Müller 63

 Petkom, 10,00-11,30 h, prije i poslije nastave

mtolic@ffos.hr 

doc. dr. sc. Jasmina Tomašić Humer 80 Utorkom 13,00 - 14,00 sati

jtomasic@ffos.hr 

dr. sc. Ninočka Truck Biljan 71

Četvrtkom, 12,00-13,00 sati 

ntruck@ffos.hr

doc. dr. sc. Anita Papić 81

Ponedjeljkom, 9,00-10,00 sati

apapic@ffos.hr 

mr.sc. Silvija Galić

6

Utorkom, 10,30-11,30 sati

sgalic2@ffos.hr 

dr. sc. Senka Gazibara 73

Utorkom, 10,30-12,00 sati i prema dogovoru 

sgazibara@ffos.hr 

dr. sc. Sanja Simel Pranjić

72a Utorkom, 10,00-11,30 h i putem e-pošte ssimel@ffos.hr