Studentski predstavnici


Sociologija

Studijska godina Studentski predstavnik/ca
1. godina preddiplomskog studija

Marta Keglević

(mkeglevic@ffos.hr)

2. godina preddiplomskog studija

Nadja Lazić

(nlazic1@ffos.hr