Obavijesti o upisnim rokovima


Dodatno stručno usavršavanje za lektorske i korektorske poslove

Program mogu upisati:

  • pristupnici koji su završili bilo koji preddiplomski ili diplomski studij filološkoga usmjerenja (kroatistika, anglistika, germanistika, romanistika itd.) po bolonjskom programu ili po starom sveučilišnom programu
  • pristupnici koji su završili Učiteljski fakultet
  • ostali pristupnici kojima su osnove jezične kulture sastavni dio svakodnevnoga posla (članovi pravnih službi u državnim i javnim tvrtkama, odvjetničkim uredima, reklamnim agencijama i sl.)

Nakon završetka programa Fakultet izdaje potvrdu o pohađanju stručnoga usavršavanja za lektorske i korektorske poslove i potvrdu o stečenim ECTS-ovima (4 ECTS-a), a za polaznike iz drugih struka potvrdu o završenom tečaju iz osnova jezične kulture. Program polaznici završavaju uspješnim polaganjem ispita iz svih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom, a omogućeno je također da se tečaj evidentira i u radnoj knjižici.

Pristupnici koji žele upisati program Dodatnoga stručnog usavršavanja za lektorske i korektorske poslove trebaju se pismeno prijaviti e-poštom kbrkic@ffos.hr ili običnom poštom na adresu: Filozofski fakultet, L. Jägera 9, Osijek, s naznakom program Dodatnoga stručnog usavršavanja za lektorske i korektorske poslove. Prijavni obrazac pristupnici mogu preuzeti ovdje.

Nastava će početi u veljači 2015. godine, a održavat će se subotom od 8,30 do 15.00 sati i trajat će 10 tjedana. O datumu upisa i točnom datumu početka nastave polaznici će biti naknadno obaviješteni. Cijena programa iznosi 3.000,00 kn i može se platiti u dva obroka.

Na upis je potrebno donijeti sljedeće:

  • presliku diplome o završenom fakultetu (školi), s pečatom gdje je diploma preslikana
  • presliku rodnog lista
  • presliku domovnice
  • 2 fotografije
  • potvrdu o uplati školarine

Raspored predavanja i potrebne upute pristupnici će dobiti pri upisu.

 

Kontakt:

Katarina Perković, soba 5, tel. 031/494-645, e-pošta kbrkic@ffos.hr (uredovno vrijeme radnim danom od 8,00 do 15,00 sati).

Voditelj programa Dodatnoga stručnog usavršavanja za lektorske i korektorske poslove: prof. dr. sc. Branimir Belaj