Gostujuće predavanje doc. dr. sc. Ivane Eterović

Profesorica staroslavenskoga jezika i hrvatskoga glagoljaštva s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu doc. dr. sc. Ivana Eterović u utorak 21. svibnja 2024. održat će gostujuće predavanje pod nazivom »VITA, VITA, ŠTAMPA NAŠA GORI GRE!«. U prigodno naslovljenoj aktivnosti osvrnut će se na književno-jezične i kulturne prinose senjske glagoljske tiskare čija su 16-stoljetna izdanja u novije vrijeme, zahvaljujući kolegičinu uredničkom angažmanu, pripremljena u latiničkom prijepisu. Riječ je o dvjema hrvatskoglagoljskim knjigama koje su, zaslugom doc. dr. sc. Ivane Eterović, objavljene u latiničkom ruhu:

Naručnik plebanušev (Senj, 1507.). Latinički prijepis glagoljskog izvornika. Ur. Ivana Eterović i Juraj Matej Kovač, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2023.

Mirakuli Slavne Deve Marije (Senj, 1508.). Latinička transliteracija sa studijom i popratnim tekstovima. Prir. Mirjana Crnić Novosel i Ivana Eterović, Institut za hrvatski jezik, Zagreb, 2023.

Želite li znati više o prvoj tiskari za koju se pouzdano može reći da je djelovala na hrvatskom tlu, dođite na gostujuće predavanje koje će se na Filozofskom fakultetu u Osijeku održati u utorak 21. svibnja 2024. s početkom u 12:20 u učionici 54. Gostovanje kolegice Ivane Eterović organizirala je Katedra za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju pri Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku, i to kao nastavnu aktivnost izbornoga kolegija Slavenska pisma nositeljice doc. dr. sc. Vere Blažević Krezić.