Gostujuće predavanje na Odsjeku za povijest

Odsjek za povijest

Na Odsjeku za povijest će 3. travnja 2024. godine u 8:00 u učionici 62 u sklopu kolegija “Hrvatska povijest ranog novog vijeka” gostujuće predavanje održati izv. prof. dr. sc. Marko Rimac s Filozofskog fakulteta u Splitu, s temom predavanja

Istočnojadransko zaleđe između osmanske i mletačke vlasti

Razdoblje ranoga novog vijeka u Hrvatskoj obilježeno je značajnim i dramatičnim promjenama koje su dovele do potpunog redefiniranja političkih i geografskih pojmova hrvatske povijesti. U ovom se predavanju propituje kako je na taj proces utjecao nastanak i evolucija mletačko-osmanske granice na istočnojadranskoj obali i u njezinu zaleđu.

Dr. sc. Marko Rimac zaposlen je u zvanju izvanrednog profesora na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Predaje grupu ranonovovjekovnih predmeta o povijesti Hrvatske, Habsburške Monarhije i Osmanskog Carstva. Područje njegova znanstvenog interesa usmjereno je na povijest istočnojadranskog prostora u osmansko i mletačko doba, povijest krajolika, rodoslovlje i lokalnu povijest srednjodalmatinskog zaleđa.