Gostujuće predavanje prof. dr. sc. Davora Lauca na FFOS-u

U okviru nastave iz kolegija Logika za studente 1. godine prijediplomskog studija Filozofija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera organizirana su gostujuća predavanja. U petak 21. travnja 2023. godine održat će ih prof. dr. sc. Davor Lauc s Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prvo od njih naslovljeno je »Sintaktička i semantička logička posljedica«, a održat će se u učionici 42 u terminu od 11.30 do 13 sati. Drugo je naslovljeno »Logički problem indukcije i umjetna inteligencija«, a održat će se u istoj učionici s početkom u 13.20 i u trajanju do 14.50 sati. Predavanja su namijenjena i drugim studentima istog studija, kao i svima zainteresiranima.

Davor Lauc rođen je 1971. godine u Osijeku, gdje je završio matematičko-informatičku gimnaziju. 1990. godine upisao je studij informacijskih znanosti i filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1994. godine pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Gorana Švoba s temom iz logike Lambda računi i teorija izračunljivosti.

Kao mladi istraživač (znanstveni novak) 1995. godine zaposlen je na projektu Modeli znanja i obrada prirodnoga jezika te je počeo sudjelovati u izvođenju nastave na Odsjeku za informacijske znanosti i Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine upisao je Poslijediplomski studij filozofije na toj instituciji. Magistrirao je 1997. godine iz grane logike s temom Formalizacija pojma relevantnosti u okviru teorije situacije. Sudjelovao je na više međunarodnih konferencija iz područja logike, filozofije i informacijskih znanosti, a u području logike usavršavao se u Španjolskoj (Barcelona), Češkoj (Prag) i Francuskoj (Aix en Provance).

Od 1999. godine radio je kao znanstveni novak na projektu Fregeova filozofija matematike. Od 2000. godine zaposlen je kao asistent na Katedri za logiku Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je u izvođenju kolegija iz logike, te samostalno, uz odobrenje vijeća, vodio kolegije »Metodologija znanstvenog rada« i »Uvod u filozofiju znanosti«. Usavršavao se u području logike u Velikoj Britaniji 2001. godine (Birmingham), u Sjedinjenim Američkim Državama 2003. godine (Stanford) te u Kini 2006. godine (Tianjin).

Doktorirao je 2004. godine iz logike pod mentorstvom prof. dr. sc. Gorana Švoba s temom Problem logičkog zaključivanja o promjenama i djelovanjima. U višeg asistenta na Katedri za logiku Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran je 2005. godine, a sljedeće godine izabran je u docenta na istoj katedri. Od 2012. godine nositelj je svih kolegija na Katedri za logiku matičnog fakulteta te je predstojnik te katedre.

2014. godine izabran je za izvanrednog profesora. Uz dodiplomsku i diplomsku nastavu predaje na doktorskim studijima Filozofije i Informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2016. godine suradnik je na projektu Racionalnost: između logičkog ideala i svakodnevnog zaključivanja Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ: 2016-06-2408) te je voditelj projekata NIFZ 2019 (UNIZG): Razvoj logike prepoznavanja i usporedbe nepreciznih prostorno-vremenskih koncepata u svrhu primjene u digitalnoj humanistici i NIFZ 2018 (UNIZG): Uporaba nemonotoničkih logika i dubokog učenja u stvaranju višejezičnih narativa iz rodoslovnih podataka. Za redovitog profesora izabran je 2021 godine. Sudjelovao je na većem broju međunarodnih konferencija, a održao je i mnoštvo pozvanih predavanja. Objavio je šest knjiga i preko četrdeset međunarodnih znanstvenih radova.