Gostujuće predavanje prof. dr. sc. Miloša Đorđevića

Prof. dr. sc. Miloš Đorđević, profesor u miru i višegodišnji suradnik na projektu Ivo Andrić u europskom kontekstu na Sveučilištu u Grazu, održat će 25. travnja 2024. u 15:30 sati u maloj vijećnici Filozofskog fakuteta (soba 39) predavanje pod naslovom

Jedinstvo dela i kontinuitet ideja Ive Andrića.

Predavanje je organizirano u sklopu kolegija Poetički obzori Ive Andrića.

Tijekom profesorske karijere profesor Đorđević održao je više gostujućih predavanja na sveučilištima u Beču, Sofiji, Szegedinu, Ljubljani i Temišvaru.

Autor je brojnih radova koji se odnose na život i djelo Ive Andrića od kojih izdvajamo: Andrićeva potreba za pričom i pričanjem (prilog tumačenju priče Priča u svetlu istočnog i zapadnog modela priče); Andrićev odnos prema Bogu i smrti (refleksivna lirika u svetlu kontinuiteta ideja i jedinstva sveta); Andrićeva pisma: prilog tumačenju biografije pisca i njegova dela te monografije Nova knjiga o Ivi Andriću i Jedinstvo dela i kontinuitet ideja Ive Andrića. Za doprinos istraživanju djela Ive Andrića 2017. godine prof. Đorđević nagrađen je Andrićevom nagradom za monografiju Nova knjiga o Ivi Andriću.