Interdisciplinarna izlaganja na studentskoj konferenciji “Povijest Crkve”

Odsjek za povijest

Studentsku konferenciju “Povijest Crkve” organizirala je Udruga studenata povijesti (ISHA Osijek) u suradnji s Filozofskim fakultetom u Osijeku, točnije s Odsjekom za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku.  Konferencija je održana 19. ožujka 2024. godine u prostoriji 39 na Fakultetu. Službeno otvorenje konferencije bilo je u 9 sati, a program je trajao do 15 sati te je cijelo događanje bilo prenošeno Zoomom. Cilj konferencije bio je stvoriti povijesni prikaz razvoja institucije Crkve, i to kroz interdisciplinarne teme.

U uvodnom dijelu programa prigodne govore održali su prodekanica za nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Sanja Jukić, voditelj Odsjeka za povijest doc. dr. sc. Anđelko Vlašić te predstavnici ISHA-e Osijek: predsjednik ISHA-e Osijek Ante Šmider i glavni urednik časopisa Essehist Luka Grbavac. Nakon  uvodnoga dijela programa prvo izlaganje održao je Ante Šmider s temom “Početne godine kršćanstva – Rimljani i kršćanstvo”. Drugo izlaganje održala je Sofija Mihaljević na temu “Crkveni sabori u Splitu 925. i 928. godine”. Zlatan Mazor održao je treće izlaganje koje je bilo naslovljeno “Pučki križarski rat i ekspanzija Petra Pustinjaka prema Turcima Seldžucima”. Posljednje izlaganje u prvoj sekciji održao je Roman Šimunović preko platforme Zoom na temu “Žene u Crkvi srednjeg vijeka kroz prizmu Hildegarde iz Bingena”. Zaključivanjem prvoga dijela studentskih izlaganja uslijedila je stanka do 11.25.

Prvo izlaganje u drugoj sekciji održao je student Noa Devald na temu “Opravdavanje umjetnosti srednjega vijeka (Umjetnost u teocentrizmu)”. Potom su uslijedila dva izlaganja studentica Engleskoga jezika i književnosti: Mateje Golek s temom “Pregled povijesnih događanja Ujedinjenog Kraljevstva u religijskom aspektu” te Lane Banić na temu “Ridendo dicere verum– pravo lice engleske srednjovjekovne Crkve u Chaucerovim Canterburyjskim pričama“. Druga sekcija studentskih izlaganja zatvorena je izlaganjem Davida Vidovića na temu “Bosna Srebrena – ahdname i druge povlastice”. Potom je bila organizirana stanka za ručak do 13.05 u prostoriji u kojoj se održavala konferencija.

Prvo izlaganje nakon pauze za ručak održao je Marin Milevoj, student Pravnoga fakulteta u Osijeku, na temu “Utjecaj Katoličke Crkve na razvoj kaznenog postupka”. Luka Grbavac održao je iduće izlaganje naslovljeno “Španjolsko osvajanje i pokrštavanje Yucatána u 16. stoljeću kroz viđenje španjolskih redovnika”.

Iduća dva izlaganja održale su studentice Engleskoga jezika i književnosti s Filozofskog fakulteta u Osijeku: Izabela Jagačić s temom “Kritika religije Ujedinjenog Kraljevstva u renesansnoj književnosti – primjer na djelu Thomasa Moorea Utopija” te Doris Radnić koja je na konferenciji sudjelovala svojim izlaganjem “Mormonizam: početci, sličnosti i razlike s Kršćanstvom”. Posljednje izlaganje u trećoj sekciji, a ujedno i na konferenciji, održao je Marin Zelić na temu “Svetojeronimska afera: Rasprava o hrvatskom svećeničkom zavodu u Rimu u austrougarskom tisku 1901. godine”.

Rasprave po sekcijama moderirali su (studenti) članovi organizacijskog odbora konferencije. Moderator prve sekcije bio je Luka Grbavac, druge Ante Šmider, dok je treću sekciju izlaganja moderirala Sofija Mihaljević. Studentska su izlaganja bila vrlo uspješna, kvalitetna te poučna. Osim samih izlagača aktivni su bili i posjetitelji koji su postavljali poticajna pitanja te otvarali produktivne rasprave.

Interdisciplinarna izlaganja unutar teme ”Povijest Crkve” povezala su članove različitih studentskih udruga, ali i ostale studente Filozofskog fakulteta u Osijeku, a cilj im je bio inicirati i motivirati razvijanje izlagačkih vještina, znanstvene misli i metajezika kako bi se budućim sudjelovanjima na konferencijama i seminarima u organizaciji drugih institucija i udruga dostojno predstavilo Filozofski fakultet i njegove studijske programe koji otvaraju mogućnost i znanstveno-istraživačkoga rada.

Tekst: Luka Grbavac, student prve godine diplomskoga studija Hrvatskoga jezika i književnosti i Povijesti

Fotografije: Stefan Zundanović, Ante Šmider, Lara Stefičar