JAVNI POZIV za slanje priloga za zbornik radova

Katedra za mađarski jezik i književnost

JAVNI POZIV

za slanje priloga za zbornik radova

Povijest i baština Mađara istočne Hrvatske od srednjeg vijeka do suvremenog doba

 

Područje istočne Hrvatske od srednjeg vijeka do suvremenog doba predstavlja velik izazov za znanstveno istraživanje zbog prisutnosti raznolikoga, kompleksnoga i fluidnog mozaika političkih, etničkih, vjerskih i jezičnih zajednica koje su u ranijem razdoblju bile nejednako istraživane. Još je veći izazov istraživanje i razumijevanje razvoja identiteta tih zajednica. Pored brojnih zajednica istočne Hrvatske, kao što su Hrvati, Srbi, Nijemci, Židovi i drugi, jedna od povijesno najistaknutijih zajednica su Mađari. Budući zbornik radova ima za cilj proširivanje znanstvenih spoznaja o povijesti, kulturi, jeziku, narodnoj baštini i drugim aspektima života Mađara istočne Hrvatske od srednjeg vijeka do suvremenog doba. Zbornik polazi od činjenice da povijest i kultura Mađara istočne Hrvatske nisu znanstveno istraženi u dovoljnom opsegu, odnosno da je potrebno doprinijeti spomenutoj temi novim znanstvenim istraživanjima i objavljivanjem znanstvene publikacije o raznovrsnim aspektima povijesti i kulture Mađara u navedenom razdoblju. Budući zbornik ima za cilj uključiti radove posvećene inovativnim pristupima, metodologijama i perspektivama istraživanja mađarske zajednice u istočnoj Hrvatskoj. Dobrodošli su radovi koji pokrivaju sljedeće teme:

 • pogled na izvore i literaturu o Mađarima istočne Hrvatske
 • mađarske institucije, udruge, vjerske zajednice i druge društvene organizacije
 • mađarske publikacije
 • jezik Mađara istočne Hrvatske
 • obrazovanje na mađarskom jeziku
 • demografija Mađara u istočnoj Hrvatskoj
 • mađarski gospodarski i trgovački poduhvati (mađarske tvrtke, obrti, turizam…)
 • transnacionalnost i internacionalnost
 • vjerska pitanja zajednice
 •             umjetnost i arhitektura
 • obiteljski i svakodnevni život u urbanom i ruralnom okružju
 • jezični krajobraz područja na kojem žive Mađari
 • društvene i kulturne interakcije s drugim zajednicama istočne Hrvatske

 

UPUTE ZA SLANJE PRIJEDLOGA RADOVA

 

Molimo zainteresirane da pošalju prijedlog teme u Word-dokumentu u obliku sažetka dugog od 100 do 200 riječi. Neka u prijedlogu navedu naslov budućeg rada i opišu temu, te njezinu povezanost s temom/temama zbornika. Molimo da prijedloge pošaljete na elektroničku adresu projekt.zrinyi@gmail.com do 1. svibnja 2022. Urednički odbor zbornika radova će do 1. lipnja 2022. obavijestiti sve autore poslanih prijedloga je li njihova predložena tema prihvaćena.

Autori prihvaćenih tema trebat će do 1. travnja 2023. poslati gotove rukopise svojih radova. Svi radovi će proći dvostruku slijepu recenziju. Recenzenti će se odabrati među uglednim istraživačima s institucija koje se u svojim istraživanjima bave temom budućeg zbornika. Mole se autori da ne šalju radove duže od 10 000 riječi. Radovi moraju biti na hrvatskom ili mađarskom jeziku, a svaki će rad popratiti sažetci na hrvatskom, mađarskom i engleskom jeziku. Mole se autori da se pri oblikovanju pridržavaju uputa na sljedećoj poveznici:

https://www.ffos.unios.hr/download/upute-za-citiranje-i-navodenje-biljezaka.pdf.

 

ROKOVI

Slanje prijedloga naslova i sažetka: 1. svibnja 2022.

Obavijest o prihvaćanju predloženih prijedloga: 1. lipnja 2022.

Rok za slanje gotovih rukopisa radova: 1. travnja 2023.

Okvirni datum objave zbornika radova: siječanj 2024.

Nakladnik zbornika radova bit će Mađarski kulturni krug Zrínyi (https://zrinyimkk.wordpress.com/) u čije ime će zbornik prirediti istraživačka grupa u sklopu znanstveno-istraživačkog projekta „Povijest i kultura Mađara u istočnoj Hrvatskoj od srednjeg vijeka do suvremenog doba“ (https://zrinyimkk.wordpress.com/znanstveno-istrazivacki-projekt/). Urednici zbornika bit će doc. dr. sc. Anđelko Vlašić i doc. dr. sc. Denis Njari s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.