Međunarodna doktorska škola “Urban Chronicles in Empirical Context” na Filozofskom fakultetu Osijek

 

 

Od 26. do 28. travnja 2022. godine na Filozofskom fakultetu Osijek, u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija “Književnost i kulturni identitet” te u suradnji sa znanstvenicima iz mreže COST projekta CA18126 Writing Urban Places. New Narratives of the European City i osječke Akademije za umjetnost i kulturu, održat će se međunarodna škola za doktorande i mlade znanstvenike.

Cilj je projekta Writing Urban Places čiji je nositelj Sveučilište u Delftu (voditeljica prof. dr. sc. Klaske Havik) interdisciplinarno istražiti i doprinijeti razumijevanju ljudskog društva odnosno zajednice i prostora u kojem živi s posebnim naglaskom na europske gradove srednje veličine, baš kakov je i Osijek. Doktorska škola naslovljena “Urban Chronicles in Empirical Context” objedinit će tako teoriju, metodologiju i praksu stvaranja i doživljavanja urbanog prostora u književnosti, a cilj joj je identificirati lokalne urbane narative koji obiluju informacijama o društveno-prostornim praksama, poimanju i percepciji, ali i o očekivanjima od prostora koji smo izgradili i koji nas okružuje. Upravo jer su vrela važnih socioloških i antropoloških materijala, iz lokalnih urbanih narativa proizlazi vrijednost koju će sudionici i polaznici planirane međunarodne doktorske škole prepoznati i doživjeti kroz čitanje odabranih knjiženih tekstova čija je radnja smještena u grad Osijek te obilaskom u tekstu spominjanih lokaliteta. Na doktorskoj će školi sudjelovati ukupno 25 doktoranada iz Hrvatske, Mađarske, Srbije, Nizozemske, Francuske, Portugala, Turske i Finske te domaći i strani predavači.

U organizaciji i provedbi sudjeluje organizacijski tim Filozofskog fakulteta Osijek (doc. dr. sc. Sonja Novak, doc. dr. sc. Stephanie Jug, prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić, prof. dr. sc. Zoltan Medve, izv. prof. dr. sc. Ljubica Matek, doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki, asistentice Iris Spajić i Marijana Mandić), dok s Akademije za umjetnost i kulturu Osijek u svojstvu predavača sudjeluju prof. dr. sc. Leo Rafolt i doc. dr. sc. Katarina Žeravica. Međunarodni predavači iz mreže COST projekta Writing Urban Places koji će voditi predavanja i radionice su izv. prof. dr. sc. Susana Oliveira (Faculty of Fine Arts Lisabon, Portugal), doc. dr. sc. Giuseppe Resta (Yeditepe University, Istanbul, Turska) te prof. dr. sc. Ramona Mihaila i i izv. prof. dr. sc. Onorina Botezat (Faculty of Foreign Languages and Literatures, Dimitrie Cantemir Christian University  u Bukureštu, Rumunjska).

Sonja Novak