Najava gostujućeg predavanja Matije Ćutića

U sklopu Festivala znanosti i nastave Uvod u lingvistiku za angliste u četvrtak, 25. 4. 2024. godine u učionici 54 u 10.30 Matija Ćutić, predsjednik Udruge Međuslavenske kulture, locirane u Osijeku, održat će predavanje o fenomenu međuslavenskog jezika kao suvremenog, konstruiranog jezika.

Na predavanju “Medžuslovjanska tvorba i občina” predstavit će ukratko međuslavenski jezik, njegov kontekst u lingvistici, povijesti i društvu te predstaviti njegovu široku uporabu i zajednicu koja ga koristi. Predavanje će se održati na međuslavenskom jeziku kao dokaz koncepta te će biti usmjereno na pobuđivanje interesa za međuslavenski u akademskoj sferi. Predavač će također predstaviti rad svoje udruge i mreže udruga Međuslavenski savez te umjetnost i rad međuslavenske jezične zajednice.

ZASTAVA MEĐUSLAVENSKOG JEZIKA