Održano gostujuće predavanje doc. dr. sc. Maje Ćutić Gorup

Odsjek za povijest

Dana 18. ožujka 2024. od 16:45 do 18:20 u prostoriji 62 u sklopu nastave iz obveznoga kolegija “Svjetska povijest ranoga novog vijeka” za studente druge godine dvopredmetnoga prijediplomskog studija Povijesti i za sve druge zainteresirane studente i zaposlenike Fakulteta predavanje je održala doc. dr. sc. Maja Ćutić Gorup s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Naslov predavanja bio je 16. stoljeće kao prekretnica: razdoblje reformacije i početak razdoblja katoličke konfesionalizacije. Predavačica je održala predavanje na temelju vlastitih višegodišnjih bavljenja tom temom i na osnovi istraživanja pisanih izvora o razdoblju habsburške vlasti na području Istre, zapadne Hrvatske i susjednih zemalja. Istaknula je da se reformacija se u 16. stoljeću proširila zahvaljujući izumu tiskarskog stroja i podršci vladajućih staleža koji su se osnivanjem nacionalnih crkava politički udaljili od Habsburgovaca i Katoličke Crkve. Velika osmanska opasnost usmjeravala je habsburšku pozornost na jugoistočnu granicu Svetog Rimskog Carstva, čime je oslabila suzbijanje reformacije u Carstvu. Augsburški vjerski mir 1555. očuvao je mir u Carstvu, ali su zbog jačanja kalvina i nepriznavanja mira od strane pojedinih habsburških vladara napetosti između katoličkih i protestantskih staleža rasle. Katolička obnova i protureformacija imale su za cilj rekatolizaciju područja prožetih novim vjerskim učenjem. Borba za češko prijestolje i time za krunu cara Svetog Rimskog Carstva bila je uvod u rat i mir te kao posljedicu imala uspostavljanje ravnoteže snaga 1648. godine. Nakon vrlo zanimljivoga i stručnoga predavanja studenti su predavačici postavili nekoliko zanimljivih pitanja.

doc. dr. sc. Anđelko Vlašić

         pročelnik Odsjeka za povijest