Održano gostujuće predavanje “Geštalt psihoterapijski pristup u radu s klijentima”

Monika Ećimović, psiholog i Geštalt psihoterapeut, održala je 11. travnja 2024. godine gostujuće predavanje na temu “Geštalt psihoterapijski pristup u radu s klijentima”.

Predavanje je bilo namijenjeno studentima 1. godine diplomskog studija Psihologije i 3. godine prijediplomskog studija Psihologije. Studenti su upoznati s načinima i primjerima psihoterapijskog rada po geštaltističkim principima od strane licenciranog Geštalt psihoterapeuta. Kolegica Ećimović bivša je studentica iz prve generacije završenih studenata psihologije na FFOS-u i studentima je primjer uspješnoga profesionalnog razvoja i usavršavanja nakon završenog studija psihologije. Studenti su dobili i informacije o vrstama i trajanju licenciranog programa za zvanje psihoterapeut iz područja Geštalt psihoterapijskog pravca. Ova tema proširuje sadržaj kolegija s primjerima iz prakse koje je izložila licencirana psihologinja i psihoterapeutkinja. Također, dopunjuje predviđene ishode učenja kolegija Psihoterapijski pravci, a nadovezuje se na sadržaje kolegija iz područja kliničke psihologije i psihopatologije.

prof. dr. sc. Gorka Vuletić