Održano gostujuće predavanje “Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama”

U utorak, 7. ožujka 2024. u okviru dopune planiranih gostujućih predavanja na Katedri za povijest umjetnosti održano je gostujuće predavanje pod naslovom Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama. Predavanje je održano u sklopu nastave na kolegiju Metodologija istraživanja i modaliteti pisanja o umjetnosti na prijediplomskom studiju Povijesti umjetnosti, u učionici 42 Filozofskog fakulteta u Osijeku. Predavanje su održale dr. sc. Ljerka Dulibić i Ivana Gržina iz Strossmayerove galerije starih majstora HAZU-a, te dr. sc. Tanja Trška s Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na predavanju su sudjelovali studenti druge i treće godine prijediplomskog studija Povijesti umjetnosti.

Predavanje se odnosilo na istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama. Predavačice su na trima konkretnim primjerima ukazale na problem i metodologiju praćenja sudbine umjetnina i umjetničkih zbirki u Zagrebu uslijed promjena geopolitičkih okolnosti u različitim razdobljima hrvatske povijesti, odnosno prije, tijekom i nakon Drugog svjetskog rata. Umjetnine identificirane i kontekstualizirane iz aspekta provenijencije obrađene su u okviru tradicionalnih povijesnoumjetničkih metoda, a istraživački postupci utemeljeni su u arhivskim dokumentima i materijalnim tragovima umjetnina.

Vrlo zanimljivo i uspješno realizirano predavanje uklopljeno je u nastavni plan i program kolegija Metodologija istraživanja i modaliteti pisanja o umjetnosti. Očekivani je ishod predavanja demonstriranje osnova metodologije istraživanja provenijencije umjetnina u okviru metodologije povijesti umjetnosti.

doc. dr. sc. Daniel Zec