Pohvale i nagrade studentima za akademsku 2022./2023. godinu

DEKANOVA NAGRADA

Nina Gagulić, studentica 3. godine prijediplomskog studija Hrvatskog jezika i književnosti i Povijesti za prosječnu ocjenu 4,955 u prethodnoj akademskoj godini na prijediplomskom dvopredmetnom studiju

Marina Davidović, studentica 3. godine prijediplomskog studija Njemačkog jezika i književnosti za prosječnu ocjenu 5,000 u prethodnoj akademskoj godini na prijediplomskom jednopredmetnom studiju

Anamarija Turina, studentica 2. godine diplomskog studija Hrvatskog jezika i književnosti, nastavnički smjer i Pedagogije za prosječnu ocjenu 4,944 u prethodnoj akademskoj godini na diplomskom dvopredmetnom studiju

Marija Vrbešić, studentica 2. godine diplomskog studija Psihologije za prosječnu ocjenu 4,857 u prethodnoj akademskoj godini na diplomskom jednopredmetnom studiju

 

POHVALA STUDENTIMA ZA USPJEŠNOST U STUDIRANJU PO GODINAMA

Nika Kovačić za uspješnost u studiranju na 1. godini prijediplomskoga studija Psihologije uz prosjek ocjena 5.000 

Marina Davidović za uspješnost u studiranju na 2. godini prijediplomskoga studija Njemačkog jezika i književnosti uz prosjek ocjena 5.000

Anamarija Turina za uspješnost u studiranju na 1. godini diplomskoga studija Hrvatskog jezika i književnosti, nastavnički smjer i Pedagogije uz prosjek ocjena 4.944

 

POHVALA STUDENTIMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Nera Kovač, 2. godina diplomskog studija Mađarskog jezika i književnosti i Engleskog jezika i književnosti, nastavnički smjer

Ana Pašalić, 2. godina diplomskog studija Psihologije

Beatriz Brkić, 2. godina diplomskog studija Hrvatskog jezika i književnosti nastavnički smjer, i Povijesti, nastavnički smjer

Fotografije: Stefan Zundanović