Poziv na suradnju za časopis Anafora

Poštovani kolege i kolegice,

Anafora je znanstveni časopis Filozofskoga fakulteta u Osijeku u kojemu se objavljuju kategorizirani znanstveni radovi (izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja i pregledni radovi) te prikazi i osvrti s područja znanosti o književnosti i srodnih područja humanističkih i društvenih disciplina. Pozivamo vas da svojim prilozima sudjelujete u oblikovanju otvorenoga, netematskoga broja časopisa koji ulazi u 11. godinu redovitoga objavljivanja (XI, 1).

Radovi na hrvatskome, engleskome, njemačkome, mađarskome i poljskome jeziku predaju se putem OJS aplikacije: https://naklada.ffos.hr/casopisi/anafora te prolaze standardni recenzijski „dvostruko slijepi“ postupak u skladu s kriterijima objektivnosti, anonimnosti i povjerljivosti podataka. Objavljivanje u našem časopisu, indeksiranome u najvažnijim međunarodnim bazama podataka (WoS, Scopus) i bazama s otvorenim pristupom (DOAJ, CEEOL), osigura visoku vidljivost i citiranost članaka. Upute za oblikovanje rada, referiranje i ostale obavijesti možete pronaći na mrežnoj stranici časopisa https://anafora.ffos.hr/# .

Rok za predaju radova: 30. travnja 2024.

Predviđeni rok za objavu časopisa: 30. lipnja 2024.

Za dodatne informacije možete se obratiti na e-adresu: anafora@ffos.hr.

Srdačno i s poštovanjem,

Uredništvo Anafore