Predavanje “Vjerske konverzije na mletačko-osmanskom pograničju u Dalmaciji”

Odsjek za povijest

prof. dr. sc. Kristijan Juran

„Vjerske konverzije na mletačko-osmanskom pograničju u Dalmaciji“

gostujuće predavanje u sklopu kolegija Osmanska Hrvatska

Odsjek za povijest

Predavanje će se održati 17. siječnja 2023. u 16:45 u učionici 31

Sažetak predavanja:

Povijesna slika Dalmacije u ranome novom vijeku u velikoj je mjeri obojana mletačko-osmanskim odnosima, odnosno različitim manifestacijama sukoba i suživota osmanskih i mletačkih podanika. U spektru tih odnosa značajno mjesto zauzimaju isprepletene pojave i procesi islamizacije, vjerskih konverzija i tolerancije. U predavanju će biti riječi o poznatim i manje poznatim primjerima vjerskih konverzija pripadnika dalmatinske populacije 16. i prve polovice 17. stoljeća, kao pokušaj sagledavanja još uvijek otvorenih pitanja unutar sklopa mletačko-osmanskih odnosa na prostoru doticaja prijadranskih komuna i naselja u osmanskom zaleđu.

Prof. dr. sc. Kristijan Juran

Prof. dr. sc. Kristijan Juran je redoviti profesor na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru, gdje izvodi nastavu iz hrvatske povijesti ranoga novoga vijeka te izbornih kolegija Prostor i društvo mletačko-osmanskog pograničja u Dalmaciji (16. – 17. st.), Povijesna toponimija istočnojadranskog prostora, Glagoljica i hrvatska ćirilica u povijesnim vrelima te Antroponimija dalmatinskih komuna i njihova zaleđa u srednjem i ranom novom vijeku. Znanstveno istražuje ruralne zajednice (socijalni odnosi i strukture, demografski procesi, antroponimija), migracijska kretanja i zemljišne posjede (topografija, toponimija, poljoprivreda, vlasničko-pravni odnosi) na području istočnojadranskih komuna u kasnom srednjem i ranom novom vijeku, mletačko-osmanske odnose u 16. i 17. stoljeću te dalmatinsku glagoljašku baštinu, posebice njezinu šibensku sastavnicu.