PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA FILOZOFSKOGA FAKULTETA U OSIJEKU: OBAVIJEST O 2. UPISNOM ROKU U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

Programi cjeloživotnog učenja Filozofskoga fakulteta u Osijeku: Obavijest o drugom upisnom roku u akademskoj godini 2023./2024.

 

Filozofski fakultet u Osijeku organizira upisni rok za sljedeće programe cjeloživotnog učenja:

 

Digitalne kompetencije u obrazovanju

Program je namijenjen nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, kao i drugim pojedincima, koji žele steći, unaprijediti ili usavršiti digitalne kompetencije potrebne za rad u nastavi. Obavijest možete vidjeti ovdje.

 

Akademsko pisanje na engleskom jeziku

Program je namijenjen primarno nastavnicima, znanstvenicima, studentima poslijediplomskih studija, ali i svim ostalim pojedincima u sustavu visokog obrazovanja ili izvan njega koji žele unaprijediti znanje akademskog pisanja na engleskom jeziku. Obavijest možete vidjeti ovdje.

 

Hrvatski jezik za strance

Program je namijenjen odraslima koji žele učiti hrvatski jezik i latinično pismo, a organizira se i izvodi u šest stupnjeva prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (A1–C2). Obavijest možete vidjeti ovdje.

 

Primijenjena metodologija za istraživanje i razvoj

Program je namijenjen svim korisnicima koji se bave znanstveno-istraživačkim radom, a obuhvaća kreiranje istraživačkog pitanja, osmišljavanje metodologije kojom bi se istraživačko pitanje testiralo te obradu podataka. Dio programa čine regresijska analiza, eksploratorna i konfirmatorna faktorska analiza te različiti oblici ANOVA-e. Obavijest možete vidjeti ovdje.