Sanja Bunić održala gostujuće predavanje na kolegiju Informacijski izvori i službe

U okviru kolegija Informacijski izvori i službe studentima druge godine prijediplomskog studija Informatologije knjižničarska savjetnica Sanja Bunić iz Knjižnica grada Zagreba održala je predavanje pod naslovom Konfliktne situacije u radu s knjižničnim korisnicima. Predavanje je održano u ponedjeljak, 8. siječnja 2024. godine od 17.35 do 19.05 sati.

Predavanje se bavilo važnošću komunikacijskih vještina u izravnom, ali i neizravnom radu s knjižničnim korisnicima, a posebice u kontekstu konfliktnih situacija.

Predavanje se sadržajno oslanjalo na edukaciju koja se provodila od kraja 2017. do kraja 2018. godine pod nazivom Radionica za rješavanje konfliktnih situacija u Knjižnicama grada Zagreba čiji je cilj bio osnažiti knjižničare te poboljšati njihove komunikacijske vještine i načine nošenja sa stresom na radnom mjestu.

U sklopu predavanja održana je i rasprava o mogućim načinima reagiranja na primjerima konfliktnih situacija iz svakodnevnog poslovanja knjižnice (npr. odbijanje podmirivanja zakasnine, nadomještanja izgubljene ili uništene građe, komunikacija s osobama nasilnog ponašanja i sl.).

Doc. dr. sc. Snježana Stanarević Katavić