Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu uredbe o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24150

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara savjetovanje s javnošću o Prijedlogu uredbe o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj. Uredba se donosi u skladu s člankom 99. stavkom 8. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) te se njome propisuje sadržaj programskog ugovora, način izračuna proračunskih komponenti, postupak pregovaranja i rokove sklapanja programskog ugovora, postupak utvrđivanja ciljeva i pripadajućih pokazatelja, te postupak praćenja i vrednovanja provedbe programskih ugovora kojima se utvrđuje višegodišnje financiranje javnog visokog učilišta odnosno javnog znanstvenog instituta sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske. Uredba propisuje strateške i posebne ciljeve javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta koji su temelj za pregovaranje i prijedlog razvojne proračunske komponente i izvedbene proračunske komponente. Propisana su četiri strateška cilja javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta te posebni ciljevi javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta koji pridonose ostvarenju njihovih strateških ciljeva. Uredbom je ujedno propisan postupak financiranja temeljem sklopljenog programskog ugovora, postupak praćenja i vrednovanja provedbe programskog ugovora te rokovi dostave i sadržaj izvješća o provedbi, rokovi za vrednovanje, kao i uloga Agencije za znanost i visoko obrazovanje koja imenuje stručno povjerenstvo za vrednovanje provedbe programskog ugovora ili dijela programskog ugovora. Uredbom se propisuje novi model financiranja kako bi se riješili izazovi sadašnjeg nedovoljnog institucionalnog financiranja znanstvene djelatnosti javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta. Naime, dosadašnji sustav financiranja znanstvene djelatnosti ne može jamčiti izvrsne rezultate budući da je veliki dio proračuna znanstvenog sustava rezerviran za plaće zaposlenika i na taj dio proračuna ustanove ne mogu znatno utjecati. U dosadašnjem sustavu ne postoji jasna veza između financiranja i učinaka znanstvenog rada. Kod javnih sveučilišta i javnih znanstvenih instituta veliki je udio institucionalnog dijela proračuna u odnosu na financiranje iz kompetitivnih znanstvenih projekata. Ključni uvjet za reforme je institucionalna i akademska autonomija javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u organizacijskom i financijskom smislu, u sklopu koje ustanove samostalno upravljaju svojim proračunom, strategijom ljudskih resursa i karijerama. Donošenjem Uredbe, ukupno financiranje iz državnog proračuna javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta će se određivati kroz pregovarački proces, a na temelju nacionalnih strateških smjernica (Nacionalne razvojne strategije, Strategije pametne specijalizacije, Plana razvoja istraživačke infrastrukture, Plana odgoja i obrazovanja itd.). Novim modelom programskih ugovora uvest će se kriteriji financiranja koji izravno ovise o rezultatima i kvaliteti znanstvenog i nastavnog rada: publikacije visokog utjecaja, projekti za prijenos tehnologija, nova ciljana istraživanja u strateškim temama iz S3, uspostava platformi za suradnju s gospodarstvom, veći udio ugovornih istraživanja, međunarodna suradnja, jačanje relevantnih studijskih programa, jačanje sustava upravljanja kvalitetom, okrupnjivanja kapaciteta na doktorskim studijima itd Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o Prijedlogu uredbe o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj te nakon provedenoga postupka savjetovanja unijeti izmjene i dopune te uputiti u proceduru donošenja. Savjetovanje s javnošću traje 15 dana. Povratna informacija bit će objavljena na platformi e-savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do: 9. 6. 2023.