Stipendije Slobodne Države Bavarske za ljetne tečajeve njemačkoga jezika u Bavarskoj 2024. godine

Bavarski visokoškolski centar za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu (BAYHOST) poziva na podnošenje prijava za stipendije Slobodne Države Bavarske za ljetne tečajeve njemačkoga jezika u Bavarskoj 2024. godine. Stipendije omogućuju sudjelovanje u ljetnim školama njemačkoga jezika koje organiziraju i provode pojedina bavarska sveučilišta tijekom srpnja i/ili kolovoza. Stipendija pokriva troškove tečaja, studentskoga smještaja i prehrane.

U trenutku prijave kandidati moraju imati završena najmanje dva semestra na matičnome visokom učilištu i priložiti prijepis ocjena trenutačne razine studija.

Od kandidata se zahtijeva znanje njemačkoga jezika najmanje na razini B1.

Zainteresirani kandidati prijavljuju se za stipendiju putem elektroničkoga sustava za prijavu BAYHOST-a najkasnije do 21. ožujka 2024. godine.

Više informacija o ljetnim tečajevima i postupku prijave dostupno je na mrežnim stranicama BAYHOST-a.

 

.