U pohode drevnom Sirmiju!

Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Održana terenska nastava studenata Hrvatskoga jezika i književnosti

U četvrtak 25. travnja 2019. studenti prve godine Preddiplomskoga jednopredmetnog studija Hrvatskoga jezika i književnosti uputili su se na terensku nastavu u Srijemsku Mitrovicu, praćeni prof. dr. sc. Milicom Lukić i dr. sc. Verom Blažević Krezić, a u okviru kolegija Staroslavenski jezik 2 i Slavenska pisma. Terenska nastava u Srijemskoj Mitrovici (Republika Srbija) studentima je ponuđena u okviru  ljetnoga semestra ak. godine 2018./2019., a počiva na planu i programu nastavnih jedinica iz kolegija Staroslavenski jezik 1, Staroslavenski jezik 2 te Slavenska pisma. Tiče se oslikavanja društveno-povijesnih i kulturnih prilika u kojima su djelovali slavenski prosvjetitelji Sv. Braća Konstantin Ćiril i Metod. Iskustveno nas učenje u tome smislu odvodi na tlo nekadašnjega sjedišta Metodove Panonske (Moravske / Srijemske) nadbiskupije i među ostatke ranokršćanske bazilike Sv. Dimitrija, čiji je kult od presudne važnosti za razumijevanje života i djelovanja Sv. Braće, a unutar njega i za shvaćanje procesa širenja slavenske pismenosti krajem 9. stoljeća (i nadalje). Cjelovito izvješće s održane terenske nastave, uz prateću galeriju fotografija, može se pogledati i preuzeti ovdje.