Stručni kolokvij


Odsjek za informacijske znanosti

29. stručni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti

21. studenoga 2018. u 12.15 sati 

Program:

 • RoboCode - Ivana Ćosić
 • ASIS&T - Jure Žilić
 • WebCamp - Nikola Milić
 • Bobcatsss 2018 - Cvijetin Vidaković
 • LIDA 2018- Tomislava Žilić
 • Praksa u samostanu u Blatu na Korčuli- Rea Čevapović
 • InfoDaska 2018- Ivana Svalina
 • Ljetna škola informacijskih znanosti - Katarina Đurđević
 • FEIS 2018- Mislav Glavačević
 • WeAreDevelopers - Lana Horvatić

 

28. stručni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti

7. studenoga 2017. godine u 17:35 sati

 Program izlaganja:

 • LEGO Mindstorms radionice (21. 10. 2016.) – Dajana Stojanović
 • „Nakladništvo – trendovi i konteksti“ (1. i 2. 12. 2016.) – Jelena Duvančić
 • Kreativna riznica (27. 4. 2017.) – Vedrana Filić
 • InfoDaska (5. i 6. 5. 2017.) – Tea Miličević, Katarina Đurđević i Ana Boras
 • Susret za mlade sa Silvijom Šesto (16. 5. 2017.) – Mateja Paradžik
 • „Živi muzej“ (20. 5. 2017.) – Eva Stojić i Mihaela Kolić
 • Shift (svibanj 2017.) – Željana Hrkač 
 • European Summer School of Information Science (28. 8. - 1. 9. 2017.) – Ivona Grgić
 • Volontiranje u Blatu (17. 7. - 29. 7. 2017.) – Tena Vilček
 • Mipro (svibanj 2017.) –  Tena Vilček

 

 
27. stručni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti
15. studenoga 2016. u 17.00 sati
 
Program izlaganja:

Voditeljica stručnog kolokvija: Tena Vilček

 • Ready steady code 2.0 hackathon (21.11.2015) – Manuela Mikulecki
 • SQL Saturday Slovenia (11-13. 12. 2015) – Andrea Mihaljević
 • Uvod u MySQL radionica (6.5.2016.) –Tena Vilček (trebala Dajana Stojanović)
 • LIDA Zadar (11-17.6.2016.) – Tea Miličević   
 • InfoDASKA Zagreb (14.5.2016.) – Cvijetin Vidaković
 • CODEFEST Koprivnica (8.7.2016.) – Željana Hrkač i Ivona Grgić
 • Droidcon Zagreb (28-29.4.2016.) –Ivana Jukić, Lana Horvatić, Ivona Palko
 • Korčula (ljeto 2016) – Ivana Ćosić, Stijepo Vrdoljak, Tena Vilček
 • PHP Srbija – Josipa Iljić
 • ASFIR Škola u Njemačkoj (jesen 2016) – Antonio Pahek
 
 
26. stručni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti
10. studenoga 2015. u 17.00 sati
 
Program izlaganja:
 • Praksa u Mostaru, kolovoz 2015. (Tajana Šimošić i Katarina Paulić)
 • Volontiranje u samostanskoj knjižnici u Blatu na otoku Korčuli, ljeto 2015. (Mia Kuzmić i Tamara Lemajić)
 • Radionica “Organizacija i čuvanje osobnih digitalnih dokumenata”, rujan 2015. (Ivana Turk)
 • Hackathon Osijek, listopad 2015. (Antun Matanović)
 • Konferencija Droidcon Zagreb, svibanj 2015. (Tena Vilček)
 • Konferencija Shift Split, lipanj 2015. (Ivana Dejanović i Josipa Iljić)
 • Autumn School 2015 for Information Retrieval and Information Foraging, rujan 2015. (Mateja Zuzjak)
 • Konferencija InfoDaska, svibanj 2015. (Iva Magušić-Dumančić)
 • Konferencija ASIS&T, svibanj 2015. (Robert Janus)
25. stručni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti
6. svibnja 2015. u 18.00 sati

Program izlaganja:

 • Hackathon Varaždin, studeni 2014. (Antun Matanović i Luka Buljan)
 • Hackathon Osijek, travanj 2015. (Dajana Stojanović)
 • Konferencija Nakladništvo - trendovi i konteksti, Pula, prosinac 2014. (Iva Magušić-Dumančić)
 • Konferencija Bobcatsss 2015, siječanj 2015, Brno, Češka (Vedrana Filić)
 • Studijsko putovanje u London, travanj 2015. (Romana Radišić i Kristina Terzić)
 • Putovanje u CERN, ožujak 2015. (Boris Bosančić)
24. stručni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti
24. kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti održan je u srijedu 29.10. 2014. u 18:30 sati u učionici 58 u suradnji s Klubom studenata informacijskih znanosti Libros. Na kolokviju su studenti predstavili aktivnosti u kojima su sudjelovali u 2014. godini (konferencije, praksa, mobilnost i sl.)

Program izlaganja:
 • Konferencija LIDA - Zrinka Čičak
 • Skup The Geek Gathering - Ivana Turk
 • Praksa u tvrtci Inchoo - Ema Čelebić
 • Praksa u tvrtci BetaWare - Antun Matanović
 • Volontiranje u knjižnici Franjevačkog samostana u Mostaru - Hana Marčetić
 • Bibliokamp Ližnjan - Ivana Manojlović
 • Konferencija PubMet - Elizabeta Vujnovac
 • Erasmus mobilnost u Turskoj - Robert Janus