Studentska praksa


Odsjek za informacijske znanosti

Studenti su dužni unositi datume obavljanja prakse barem dva tjedna unaprijed i popunjavati dnevnik u aplikaciji koja se nalazi na http://sokrat.ffos.hr/ff-studenti

Studenti svih godina preddiplomskog studija obvezni su odraditi stručnu praksu čiji je program definiran u Pravilniku o stručnoj praksi studenata.

Upute za stručnu praksu studenata su dodatno pojašnjenje uz važeći Pravilnik o stručnoj praksi studenata.

Ritam odrađivanja prakse ovisi o dogovoru s ustanovom u kojoj se praksa odrađuje te o obavezama i rasporedu studenata.

Trenutne mogućnosti za obavljanje prakse:

Studenti mogu obavljati praksu i u drugim knjižnicama u Osijeku i izvan njega. U tom slučaju potrebno je javiti se e-mailom dr. sc. Kristina Feldvari (studenti 1. godine), Ines Horvat (studenti 2. godine) i Mirna Gilman (studenti 3. godine).