Arhiva za ‘Napredovanja u zvanjima’ Kategoriju

Nastupno predavanje dr. sc. Milijane Mičunović

Dana 25. listopada 2017. godine dr. sc. Milijana Mičunović održala je nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Zorana Velagića kao predsjednika, doc. dr. sc. Borisa Bosančića i doc. dr. sc. Boris Badurina, kao članova, te ostalim nastavnicima i studentima Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Tema nastupnog predavanja bila je “Transhumanistički pogled na čovjekovu tjelesnu, mentalnu i duhovnu “evoluciju”, a održano je u sklopu kolegija Tehnološke promjene i odnos čovjeka i tehnologije na dvopredmetnom diplomskom sveučilišnom studiju informatologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

 

Prof. dr. sc. Damir Hasenay izabran u redovitog profesora u trajnom zvanju

Na 7. sjednici Fakultetskog vijeća u akad. godini 2016./2017. prof. dr. sc. Damir Hasenay izabran je u znanstveno-zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i na znanstveno-radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja kemijskog inženjerstva, znanstvene grane analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa.

Izv. prof. dr. sc. Zoran Velagić izabran u zvanje redovitog profesora

Na 9. sjednici Fakultetskog vijeća u akad. godini 2016/2017., održanoj 28. lipnja 2017. godine, izv. prof. dr. sc. Zoran Velagić izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane knjižničarstvo.

Izbor u više zvanje

Dana 14. listopada 2016. dr. sc. Darko Lacović izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Nastupno predavanje dr. sc. Anite Papić

12. listopada 2016. dr. sc. Anita Papić održala je nastupno predavanje na temu “Teorijski i metodološki aspekti infometrije“ za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane informacijski sustavi i informatologija.

Nastupno je predavanje održano pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zoranom Velagićem, predsjednikom doc. dr. sc. Borisom Badurinom, članom i doc. dr. sc. Borisom Bosančićem, članom, te pred nastavnicima i studentima.

Izbori u viša zvanja

Dana 30. travnja 2014. godine Kornelija Petr Balog izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice.

Izbori u viša zvanja

Dana 20. ožujka 2014. godine sljedeći su nastavnici izabrani u viša zvanja:

  • Kornelija Petr Balog izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika,
  • Maja Krtalić izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika,
  • Anita Papić izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Izbori u viša zvanja

Na sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Osijeku održanoj 18. prosinca 2013. godine doc. dr. sc. Jelena Lakuš izabrana je u zvanje izvanredne profesorice, a dr. sc. Ivana Martinović izabrana je u zvanje docentice.

Izbori u viša zvanja

Na sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Osijeku održanoj 27. veljače 2013. godine dr. sc. Anita Papić izabrana je u zvanje više asistentice.

Izbori u viša zvanja

Na sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Osijeku održanoj 28. studenoga 2012. Boris Bosančić izabran je u zvanje docenta.

Pretraživanje
Arhiva