37. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku Jezik i migracije na Filozofskom fakultetu

Od 15. do 17. lipnja 2023. na Filozofskom fakultetu u Osijeku održan je 37. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) Jezik i migracije na kojemu je bilo nazočno više od stotinu sudionika iz zemlje i inozemstva.

Polazeći od činjenice da povijest čovječanstva poznaje razne vrste migracija, a potaknuti migracijama do kojih je došlo u kontekstu izbijanja ratnog sukoba u Ukrajini, cilj je godišnjeg skupa HDPL-a bio ispitati odnos između jezika i migracija, s posebnim osvrtom na primijenjenu lingvistiku u kontekstu suvremenih migracijskih zbivanja. No sukladno Statutu udruge, cilj je i ovogodišnjeg skupa promidžba dostignuća u području primijenjene lingvistike i lingvističke struke općenito.

Plenarna predavanja koja su održale Hrisztalina Hrisztova-Gotthardt iz Berna (Assessing linguistic integration: The Swiss ‘fide test’) i Ljubica Kordić iz Osijeka (Njemački jezik u višejezičnoj sredini grada Osijeka iz perspektive primijenjene lingvistike) izravno su se nadovezala na odnos jezika i migracija. Plenarna predavanja koja su održali Marijan Palmović iz Zagreba (Metoda praćenja pokreta očiju u primijenjenoj lingvistici) i Višnja Pavičić Takač iz Osijeka (Izazovi i mogućnosti istraživanja metadiskursa u primijenjenoj lingvistici) bila su u službi promicanja dostignuća u području primijenjene lingvistike. Uz to, Drago Župarić-Iljić iz Zagreba održao je predavanje o problematici migracija iz perspektive sociologije (Otići, ostati, ugostiti? Tema migracija u javnosti te hrvatskom medijskom i stručnom diskursu). Osim navedenih izlaganja na skupu je održano i šezdesetak izlaganja u sekcijama. Na skupu su, kao i inače, bile predstavljene novoobjavljene knjige čiji su autori, urednici ili suradnici članovi HDPL-a.

Uoči samog skupa u srijedu, 14. lipnja uspješno je održan pretkonferencijski događaj Izazovi suvremenog znanstvenoistraživačkog rada (2) na kojemu su pozvane predavačice Kristina Cergol iz Zagreba i Ana Werkmann Horvat iz Osijeka obradile teme Etički aspekti rada sa sudionicima u primijenjenolingvističkim istraživanjima i Psiholingvističke metode u primijenjenoj lingvistici. Pretkonferencijski je događaj bio namijenjen doktorandima i poslijedoktorandima, a izraz je nastojanja HDPL-a da pruži konkretan i kvalitetan doprinos razvoju znanstveno-istraživačke karijere mladih znanstvenika.

Veliku je potporu održavanju skupa pružio Filozofski fakultet u Osijeku – logistički i financijski. Otvorenje skupa svojim su nastupom uveličali učenici Glazbene škole Franje Kuhača Osijek Jakov Drozdek (violina) i Ivan Matić (klavir), a u provedbi pojedinih aktivnosti bili su angažirani studenti njemačkog jezika i književnosti.

izv. prof. dr. sc. Leonard Pon