Kontakt

Za sve informacije obratiti se:

Ana Mihaljević, mag. iur.

Ured za cjeloživotno učenje (ured 17), Filozofski fakultet

Lorenza Jägera 9, HR-31 000 Osijek

M: 031/494 662, E: amihaljevic@ffos.hr

 

izv. prof. dr. sc. Ana Mikić Čolić

Odsjek za hrvatski jezik i književnost, Filozofski fakultet

Lorenza Jägera 9, HR-31 000 Osijek

M: 031/494-673, 091/765-8019, E: amikic@ffos.hr