Ispit za strance

Ispit za strance

Filozofski fakultet u Osijeku organizira i provodi testiranje poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma. Ispiti provjere poznavanja hrvatskoga jezika kao drugoga i stranoga namijenjeni su kandidatima kojima je potrebna potvrda o poznavanju hrvatskoga jezika kao uvjet za stjecanje dozvole dugotrajnog boravišta, stjecanje državljanstva i ostale potrebe regulirane Zakonom o strancima u Republici Hrvatskoj.

Upute za strance koji polažu ispit provjere poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma

– pri prijavljivanju ispita kandidati trebaju pokazati boravišnu iskaznicu ili drugu ispravu koja im služi za prelazak državne granice

– cijena ispita za provjeru poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance po kandidatu iznosi 170 EUR

  • ispiti provjere znanja održavat će se u ljetnom semestru ak. 2023./2024. godine prema sljedećem rasporedu:

            27. ožujka 2024. u 10.30 (učionica 36)

            24. travnja 2024. u 10.30 sati (učionica 36)

           29. svibnja 2024. u 10.30 sati (učionica 36)

           26. lipnja 2024. u 10.30 sati (učionica 36)

           11.  rujna 2024. u 10.30 sati (učionica 36)

           27. rujna 2024. u 10.30 sati (učionica 36)

Informacije o ispitu provjere znanja: izv. prof. dr. sc. Ana Mikić Čolić, soba 52 ili na e-adresi amikic@ffos.hr.

Ispitne cjeline od kojih se sastoji provjera znanja jesu:

  • razumijevanje slušanoga teksta
  • razumijevanje čitanoga teksta
  • poznavanje gramatičkih struktura
  • pismeno izražavanje
  • usmeno izražavanje

Kandidat mora ostvariti minimalno 60 % točnih odgovora u svakoj ispitnoj cjelini da bi položio ispit. Za usmeni dio ispita mora pripremiti temu iz svakodnevnoga života koju će ukratko izložiti (5 minuta) te nakon toga o njoj razgovarati s ispitivačima.

Nakon što položi ispit, kandidat dobiva potvrdu koja mu služi u svrhu ostvarivanja prava stalnoga boravka u Republici Hrvatskoj. Potvrdu potpisuje dekan Filozofskoga fakulteta u Osijeku.