Ispit za strance

Filozofski fakultet u Osijeku organizira i provodi testiranje poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma. Ispiti provjere poznavanja hrvatskoga jezika kao drugoga i stranoga namijenjeni su kandidatima kojima je potrebna potvrda o poznavanju hrvatskoga jezika kao uvjet za stjecanje dozvole stalnog boravka, stjecanje državljanstva i ostale potrebe regulirane Zakonom o strancima u Republici Hrvatskoj.

Upute za strance koji polažu ispit provjere poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma

– pri prijavljivanju ispita kandidati trebaju pokazati boravišnu iskaznicu ili drugu ispravu koja im služi za prelazak državne granice

– cijena ispita za provjeru poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance po kandidatu iznosi 146 EUR / 1.100,00 kn

  • ispiti provjere znanja održavat će se u ljetnom semestru ak. 2022./2023. godine prema sljedećem rasporedu:

30. ožujka 2023. u 11 sati (učionica 67)

27. travnja 2023. u 11 sati (učionica 67)

25. svibnja 2023. u 11 sati (učionica 67)

30. lipnja (petak) 2023. u 10 sati

14. srpnja (petak) 2023. u 10 sati

8. rujna (petak) 2023. u 10 sati

25. rujna (ponedjeljak) 2023. u 10 sati

Informacije o ispitu provjere znanja: izv. prof. dr. sc. Ana Mikić Čolić, soba 52 ili na e-adresi amikic@ffos.hr.

Ispitne cjeline od kojih se sastoji provjera znanja jesu:

  • razumijevanje slušanoga teksta
  • razumijevanje čitanoga teksta
  • poznavanje gramatičkih struktura
  • pismeno izražavanje
  • usmeno izražavanje

Kandidat mora ostvariti minimalno 60 % točnih odgovora u svakoj ispitnoj cjelini da bi položio ispit. Za usmeni dio ispita mora pripremiti temu iz svakodnevnoga života koju će ukratko izložiti (5 minuta) te nakon toga o njoj razgovarati s ispitivačima.

Nakon što položi ispit, kandidat dobiva potvrdu koja mu služi u svrhu ostvarivanja prava stalnoga boravka u Republici Hrvatskoj. Potvrdu potpisuje dekan Filozofskoga fakulteta u Osijeku.