Anafora: Poziv za suradnju na tematskom broju

Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

L. Jägera 9, HR – 31 000 Osijek

e-pošta: anafora@ffos.hr

ISSN 1849-2339 (Tisak)/ 2459-5160 (Online) / DOI: https://doi.org/10.29162/ANAFORA

https://anafora.ffos.hr/#

 

POZIV NA SURADNJU

Poštovani kolege i kolegice,

Pozivamo vas na suradnju u tematskome broju znanstvenoga časopisa Anafora  pod naslovom Tko je autor? Kategorije i koncepti književnoga autorstva, koji planiramo objaviti u prosincu 2023.

Autor, za kojega bismo zdravorazumski očekivali da bude središnji akter u komunikacijskome trokutu, u glavnim je strujama književne teorije 20. stoljeća odbačen ili u najboljem slučaju prihvaćen kao liminalna i fluidna kategorija. Sablasna figura autora progonila je književnu teoriju i kritiku već od ranoga 20. stoljeća (nova kritika, ruski formalizam) da bi sredinom stoljeća implodirala na osjetljivu pitanju autorske namjere („Intencionalna zabluda“, Wimsatt i Beardsley, 1946.) i konačno u drugoj polovici prošloga stoljeća dovela do snažnoga antiautorskog zaokreta kod Barthesa ( „Smrt autora“, 1967.) i Foucaulta (Što je autor, 1969.), uklapajući se u širi „antihumanistički“ scenarij „decentriranja“ subjekta i „smrti čovjeka“. Autor i njegova namjera prekriženi su u postupku znanstvene interpretacije, ali je paradoksalno „smrt autora“ postala pokretač za „rođenje autora“ kao znanstvene teme, brojne zamjenske koncepte (implicitni autor, apstraktni autor, autor funkcija, model autor), preispitivanje hipoteze o njegovoj „smrti“ te bujanje novih teorijskih smjerova intencionalizama.

Ovaj je tematski broj otvoren za istraživanja fenomena književnoga autorstva u najširem smislu, od teorijskih pristupa različitim konceptima autorstva i pitanju autorske intencije do konkretnih interpretacija različitih kategorija autora (anonimni, pseudonimni, singularni/kolektivni, klasik, kanonski autor, sveti autor u Bibliji i dr.) u tekstovima usmene, pisane i digitalne kulture.

Radovi na hrvatskome, engleskome, njemačkome, mađarskome i poljskome jeziku predaju se putem OJS aplikacije: https://naklada.ffos.hr/casopisi/anafora zaključno do 1. rujna 2023. te prolaze standardni recenzentski „dvostruko slijepi“ postupak u skladu s kriterijima objektivnosti, anonimnostii povjerljivosti podataka. Objavljivanje u našem časopisu, indeksiranome u najvažnijim međunarodnim bazama podataka (WoS, Scopus) i bazama s otvorenim pristupom (DOAJ, CEEOL), osigura visoku vidljivost i citiranost članaka. Upute za oblikovanje rada, referiranje i ostale obavijesti možete pronaći na mrežnoj stranici časopisa https://anafora.ffos.hr/# .

Bili bismo vam zahvalni ako biste nam radni naslov rada poslali do početka lipnja na e-adresu: anafora@ffos.hr.

Srdačno i s poštovanjem,

Uredništvo

Anafora CfP ENGLISH VERSION

Anafora CfP DEUTSCHE VERSION