Konzultacije

Konzultacije se održavaju uz prethodni dogovor s nastavnikom putem e-maila, a mogu se održavati uživo ili u virtualnim učionicama za konzultacije.

 

Ime i prezime nastavnika
Broj sobe Lokal Direktni broj  E-mail  Termin konzultacija
 Zlatko Đukić, docent 88 4706 494-706  zdjukic@ffos.hr  sabbatical
 Sergej Filipović, viši asistent 59 4675 494-675  sfilipovic@ffos.hr  petkom, 12.15-13.05
 Ivan Fremec, asistent
88 4706 494-706  ifremec@gmail.com  petkom, 9.45-10.30
 Danijel Jelaš, docent 59 4675 494-675  djelas@ffos.hr  srijedom, 18.25-19.10
 Igor Josipović, docent 88 4706 494-706  ijosipovic@ffos.hr  utorkom, 14.00-15.00
 Slađana Josipović Batorek, izvanredna profesorica
79 4691 494-691  sjosipovic@ffos.hr  utorkom, 10.30-11.30
 Denis Njari, izvanredni profesor
59 4675 494-675  dnjari@ffos.hr  srijedom, 9.45-10.30
 Luka Pejić, viši asistent
79 4691 494-691  lpejić@ffos.hr  ponedjeljkon, 14.30-15.30
 Domagoj Tomas, izvanredni profesor
79 4691 494-691  dtomas@ffos.hr  ponedjeljkom, 11.00-12.00
 Anđelko Vlašić, docent 88 4705 494-705  avlasic@ffos.hr  utorkom, 16.30-17.30
 Hrvoje Volner, izvanredni profesor 59 4675 494-675  hvolner@ffos.hr  ponedjeljkom, 13.00-14.00
 Eldina Lovaš, viša asistentica, VS 59 4675 494-675  elovas@ffos.hr  petkom, 9.35-10.35
 Dragana Rajković, predavačica, VS
79 4691 494-691  drajkovic@ffos.hr  ponedjeljkom, 13.05-14.05
 Maja Vonić, asistentica, VS 79 4691 494-691  maja.vonic@gmail.com  ponedjeljkom, 14.00-15.00