Konzultacije

Konzultacije se održavaju uz prethodni dogovor s nastavnikom putem e-maila, a mogu se održavati uživo ili u virtualnim učionicama za konzultacije.

 

Ime i prezime nastavnika
Broj sobe Lokal Direktni broj  E-mail  Termin konzultacija
 Zlatko Đukić, docent 88 4706 494-706  zdjukic@ffos.hr  petkom, 14.30-15.50
 Sergej Filipović, asistent 59 4675 494-675  sfilipovic@ffos.hr  utorkom, 16.45-17.30
 Ivan Fremec, asistent
88 4706 494-706  ifremec@gmail.com  petkom, 11.00-12.00
 Danijel Jelaš, docent 59 4675 494-675  djelas@ffos.hr  ponedjeljkom, 13.15-14.15
 Igor Josipović, docent 88 4706 494-706  ijosipovic@ffos.hr  srijedom, 11.00-12.00
 Slađana Josipović Batorek, izvanredna profesorica
79 4691 494-691  sjosipovic@ffos.hr  utorkom, 10.30-11.30
 Denis Njari, izvanredni profesor
59 4675 494-675  dnjari@ffos.hr  srijedom, 10.30-11.15
 Luka Pejić, viši asistent
79 4691 494-691  lpejić@ffos.hr  petkom, 16.45-17.45
 Domagoj Tomas, docent 79 4691 494-691  dtomas@ffos.hr  ponedjeljkom, 11.00-12.00
 Hrvoje Volner, izvanredni profesor 59 4675 494-675  hvolner@ffos.hr  ponedjeljkom, 11.30-12.30
 Anđelko Vlašić, docent 88 4705 494-705  avlasic@ffos.hr  četvrtkom, 16.00-17.00
 Petra Plantosar, asistentica, VS
59 4675 494-675  pkolesaric@ffos.hr  petkom, 15.30-16.30
 Eldina Lovaš, viša asistentica, VS 59 4675 494-675  elovas@ffos.hr  petkom, 9.35-10.35
 Veljko Maksić, asistent, VS 59 4675 494-675  veljkomaksic23@gmail.com  srijedom, 18.25-19.10
 Dragana Rajković, predavačica, VS
79 4691 494-691  drajkovic@ffos.hr  petkom, 11.30-12.30
 Maja Vonić, asistentica, VS 79 4691 494-691  maja.vonic@gmail.com  ponedjeljkom, 14.00-15.00