Najava natječaja Erasmus+ u 2023.

Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2023. godinu.

Budući da je i u 2023. godini hrvatski nacionalni prioritet za Erasmus+ projekte Okoliš i borba protiv klimatskih promjena – svi projekti koji u okviru projektnog formata Partnerstva za suradnju pridonose važnosti zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena smatraju se relevantnima za nacionalni prioritet. Stoga pozivamo organizacije koje se žele baviti zelenim temama da uključe navedeni prioritet u svoje prijave.

Ukupni indikativni proračun za Republiku Hrvatsku u okviru decentraliziranih aktivnosti iznosi 37.968.268 eura.

Svi rokovi za podnošenje prijava na određene aktivnosti navedeni su na stranici https://ampeu.hr/natjecaji/poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2023-godinu.

Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte Vodič kroz program Erasmus+.

Vodič kroz program Erasmus+ sastavni je dio ovog poziva na podnošenje prijedloga, a uvjeti sudjelovanja i financiranja navedeni u Vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv.