Suradnja

[logOS prod.] Svjetski dan logike – Indukcija i dedukcija na primjeru CSI-a i Sherlocka Holmesa

Udruga studenata filozofije »logOS« i Centar za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku organizirali su predavanje kojim su obilježili Svjetski dan logike.
Predavanje je održao Hrvoje Potlimbrzović, asistent na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta na kojem drži seminare iz kolegija »Logika« i čija je doktorska disertacija u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu posvećena temi iz upravo te filozofske discipline. U svojem predavanju Potlimbrzović je ukazao na aktualnost logike, i to na primjeru njezine primjene u kriminalistici.
Predavanje je održano 14. siječnja u 13:30 putem online platforme Zoom.


Znanstvena dretva

Dr. sc. Demian Papo i Hrvoje Potlimbrzović, članovi Centra za interdisciplinarana istraživanja, gostovali su u Youtube emisiji Znanstvena dretva. Govori li su o prošlim i budućim aktivnostima CII-a te potrebi za stručnjacima iz društvenih i humanističkih znanosti u IT svijetu.

 

GOO – stvaranje informiranih, odgovornih i aktivnih građana