Nastavnici


Odsjek za filozofiju

 Ime i prezime

               E-mail

  Google Scholar profil 

 Soba 

 Telefon 

    Vrijeme konzultacija

 Balić, Davor

davor.balic@kc.t-com.hr

dbalic@ffos.hr

          Davor Balić

   17

 494-635

   ponedjeljak, 12.00 – 13.00

 Jelkić, Vladimir

vjelkic@ffos.hr

        Vladimir Jelkić

   14

 494-641

   ponedjeljak, 12.00 – 13.00

 Krivak, Marijan

marijan.krivak2@zg.t-com.hr

mkrivak@ffos.hr

        Marijan Krivak

   14

 494-641

   utorak, 14.00 – 15.00

 Papo, Demian

dpapo@ffos.hr

demian.papo21@gmail.com

        Demian Papo

   17

 494-635

   petak, 13.00 – 14.00

 Perić, Zdravko

zperic@ffos.hr         Zdravko Perić

   14

 494-641

   ponedjeljak, 17.15 – 18.15

 Pešić, Boško

bpesic@ffos.hr          Boško Pešić    85  494-700    ponedjeljak, 13.00 – 14.00

Potlimbrzović, Hrvoje

hpotlimbrzovic@ffos.hr    Hrvoje Potlimbrzović    17  494-635         utorak, 8.30 – 9.30  

 Rupčić Kelam, Darija

darija27@net.hr

drupcic@ffos.hr

        Darija Rupčić Kelam

   85

 494-699

        porodiljni dopust

Senković, Željko

zsenkovic@ffos.hr

      Željko Senković

   85

 494-699

   utorak, 15.45 – 16.45

 Žeželj, Martina

mzezelj1@gmail.com

mzezelj@ffos.hr

       Martina Žeželj

   85

 494-700

   četvrtak, 10.00 – 11.00