Nastavnici


Odsjek za filozofiju

      Ime i prezime

                E-pošta

    Google Scholar

            profil

 Soba 

 Telefon 

                 Vrijeme konzultacija

  (zimski semestar ak. god. 2018./2019.)

 Balić, Davor

 davor.balic@kc.t-com.hr

 dbalic@ffos.hr

 Davor Balić

   17

 494-635

 srijeda, 14:00-15:00

 Jelkić, Vladimir

 vjelkic@ffos.hr

 Vladimir Jelkić

   14

 494-641

 četvrtak, 9:00-10:00

 Krivak, Marijan

 marijan.krivak2@zg.t-com.hr

 mkrivak@ffos.hr

 Marijan Krivak

   14

 494-641

 utorak, 12:15-13:15

 Papo, Demian

 dpapo@ffos.hr

 demian.papo21@gmail.com

 Demian Papo

   17

 494-635

 srijeda, 14:45-15:45

 Perić, Zdravko

 zperic@ffos.hr  Zdravko Perić

   14

 494-641

 četvrtak, 13:00-14:00

 Pešić, Boško

 bpesic@ffos.hr  Boško Pešić    85  494-700  ponedjeljak, 12:00-13:00

 Potlimbrzović, Hrvoje

 hpotlimbrzovic@ffos.hr  Hrvoje Potlimbrzović    17  494-635  utorak, 16:00-17:00

 Rupčić Kelam, Darija

 darija27@net.hr

 drupcic@ffos.hr

 Darija Rupčić Kelam

   85

 494-699

 srijeda, 11:30-12:30

 Sekulić, Damir

 damirsekulic.piko@gmail.com

 

   85

 494-700

 petak, 9:30-10:30

 (vanjski suradnik)

 Senković, Željko

 zsenkovic@ffos.hr

 Željko Senković

   85

 494-699

 četvrtak, 9:00-10:00

 Volarević, Martina

 mzezelj1@gmail.com

 mzezelj@ffos.hr

 Martina Žeželj

   85

 494-700

 srijeda, 19:00-20:00

 (uz prethodnu najavu e-poštom)