Naslovna


Znanstveni portal

  Istraživanja u službi zajednice, očuvanja nacionalnog identiteta i odgovor na izazove s kojima se suočava Europska unija

Natječaj „Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja"

Datum objave: 20.01.2017.


Na stranicama MZOS objavljen je poziv na dostavu projektnih prijedloga za natječaj pod nazivom "Unaprjeđenje pismenosti - temelj cjeloživotnog učenja"

Opći cilj poziva je unaprijediti različite vrste pismenosti kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Specifični cilj poziva je povećati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta  pismenosti.

Svrha poziva:

U osnovi koncepta cjeloživotnog učenja nalazi se usvajanje ključnih kompetencija koje je poželjno stjecati ponajprije tijekom inicijalnog formativnog razdoblja, stoga je ključno učenike osnovnih i srednjih škola uključiti u dodatne aktivnosti u cilju stjecanja istih, a odgojno-obrazovne radnike dodatno usavršavati.
Osobe pripremljene za cjeloživotno učenje moraju posjedovati skup vještina i znanja koje možemo svesti pod zajednički naziv – informacijska pismenost. Informacijska pismenost podrazumijeva usvajanje niza mentalnih i tehničkih vještina koje će pojedinca osposobiti za pronalaženje, kritičko vrednovanje, obradu i korištenje informacija. Informacijski pismena osoba spremna je za cjeloživotno učenje, što znatno smanjuje rizik od prijevremenog napuštanja obrazovanja, dugotrajne nezaposlenosti i društvene isključenosti.
U okviru ovog poziva prihvatljive su intervencije koje uključuju sljedeće vrste pismenosti: digitalna, čitalačka, medijska, prirodoslovna, matematička, financijska, višejezična i multikulturalna pismenost.

Sve pojedinosti vezane za ovaj natječaj odnosno dostavu projektnih prijedloga pogledajte OVDJE.