Naslovna


Znanstveni portal

  Istraživanja u službi zajednice, očuvanja nacionalnog identiteta i odgovor na izazove s kojima se suočava Europska unija

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga JAČANJE KAPACITETA ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE

Datum objave: 23.05.2018.


Unutar Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija otvoren je natječaj namijenjen usmjeravanju istraživanja u tematskim i pod-tematsko prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

Prihvatljivi prijavitelji su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja i koje ispunjavaju kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).

Prihvatljivi partneri su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeće u skladu s uvjetima  natječaja.

 

 

Natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu hrvatsko-srpske suradnje

Datum objave: 02.05.2018.


NATJEČAJ za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-srpske suradnje u trajanju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020. godine

Natječaj se raspisuje za sufinanciranje međusobnih posjeta znanstvenika (troškovi putovanja i boravaka) u cilju provođenja zajedničkih projekata iz sljedećih zajednički dogovorenih prioritetnih područja:

  • biomedicina
  • hrana, poljoprivreda i biotehnologija
  • zaštita okoliša
  • izgradnja informacijskog društva
  • obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost
  • novi materijali
  • društvene i humanističke znanosti.

Prihvatljivi prijavitelj iz RH mora imati aktivan projekt (kao voditelj ili suradnik uz pismenu suglasnost voditelja, najmanje 18 mjeseci do završetka projekta) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz sredstava EU-a.

 

Ostale informacije možete naći na sljedećoj poveznici:

https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-sufinanciranje-znanstveno-istrazivackih-projekata-u-sklopu-hrvatsko-srpske-suradnje

Pozivi AMPEU za sudjelovanje u transnacionalnim aktivnostima vezanim uz projekte Strateških partnerstava KA2 unutar Erasmus+

Datum objave: 10.04.2018.


Agencija za mobilnost i projekte Europske unije raspisalo je dva poziva za sudjelovanje na transnacionalnim sastancima.
Prvi se poziv odnosi upravo na visoko obrazovanje i na one koji provode projekte u
sklopu Strateških partnerstava, a u oba poziva AMPEU sufinancira
sudjelovanje:

http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/poziv-na-prijavu-za-sudjelovanje-na-seminaru-u-okviru-aktivnosti-transnacionalne-suradnje-tca-dissemination-sustainability-and-impact-in-erasmus-strategic-partnerships-in-higher-education-bonn-njemacka-16-17-svibnja-2018-rok-za-prijavu-10-travnja-2018/

http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/poziv-na-prijavu-za-sudjelovanje-na-seminaru-results-plus-the-sound-of-projects/

Natječaj Europskog gospodarskog prostora (EEA) i Norveške za potporu regionalnoj suradnji

Datum objave: 27.03.2018.


Stipendije EEA i Norveške u suradnji s Islandom i Lihtenštajnom omogućuju istraživačke projekte u sklopu regionalne suradnje minimalno tri države iz regije i šireg okruženja.

Rok za prijavu je 1. srpnja 2018. godine. Više o natječaju na sljedećoj poveznici