NOVOSTI I DOGAĐANJA


NATJEČAJ FILOZOFSKOG FAKULTETA


NATJEČAJ FILOZOFSKOG FAKULTETA...

NOVI PRAVILNIK O STUDIJIMA I STUDIRANJU NA SVEUČILIŠTU J. J. ST...


Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donio je NOVI PRAVILNIK o studijima i studir...

Puna subvencija participacije redovitih studenata


lada RH odlučila je u sljedeće 3 akademske godine pomoći studentima punom subvencijom praticipaci...

Natječaji za upis na poslijediplomske sveučilišne studije FFOS...


Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje natječaje za upis n...