NOVOSTI I DOGAĐANJA


International Conference on Literature in Osijek


International Conference on Literature in Osijek...

Poziv na iskazivanje interesa za upis na Poslijediplomski sveuči...


Poziv na iskazivanje interesa za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij "Jezikoslovlje"...

Vazno

SURADNJA SA SVEUČILIŠTIMA U PERUGI I DUBROVNIKU


Tijekom rujna dekanica Filozofskog fakulteta Loretana Farkaš posjetila je sveučilišta u Perugi i ...

DOĐITE STUDIRATI NA FFOS